kkm

Home Maklumbalas Search Kakitangan Carta Organisasi

Carta Organisasi
HomeMirror 1   Mirror 2  Link1

 

 

Home

Text Box: Pegawai Perubatn Unit Ibu dan Anak
Text Box: Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Primer
Text Box: Pakar Perubatan Keluarga

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 2 Attendan Kesihatan

 

 

 

 

Text Box: Pembantu Rendah Am

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 1 Pemandu

 

Text Box: 1 Pemandu

Text Box: 2 Attenden Kesihatan

Text Box: 8 Jururawat Masyarakat
Text Box: 4 Penolong Jururawat, 1 Jururawat Masyarakat
Text Box: Pembantu Tadbir
Text Box: 5 Jururawat Terlatih
Text Box: 2 Pembantu Perubatan, 2 Pembantu Farmasi, 2 Juruteknologi makmal, 1 Jururawat Terlatih
Text Box: Pembantu Perubatan YM
Text Box: Ketua Jururawat Kesihatan

 

Hantar email ke ssslayerrr@yahoo.com dengan soalan atau komen mengenai halaman web ini.
Modifikasi terakhir: 09/06/05

Hit Counter