kkm

Home Up Maklumbalas Search Kakitangan Carta Organisasi

Makmal
Home Up Unit Kesihatan Primer Unit Kesihatan Ibu dan Kanak-kanak Makmal Klinik Kesihatan Pergigian Penampang Unit Kawalan Tibi dan Kusta Makmal Iodin Negeri Sabah FarmasiMirror 1   Mirror 2  Link1

 

 

Home
Up

 • DASAR OPERASI UNIT MAKMAL
  KLINIK KESIHATAN PENAMPANG
  KOTA-KINABALU, SABAH.
  TAHUN 2001.

 

 • Pengenalan
 •  Visi
 •  Misi
 • Fungsi
 • Nilai-nilai murni
 • Carta Organisasi
 • Objektif
 • Piagam Pelanggan
 • Skop Perkhidmatan
 • Waktu Perkhidmatan
 • Permohonan Ujian
 • Bekas Specimen
 • Specimen / Sampel
 • Keputusan Ujian
 • Pengurusan Sumber
 • Program Jaminan Kualiti (QAP)
 • Keselamatan

 

 • DASAR OPERASI PERKHIDMATAN UNIT MAKMAL

 

 •  Pengenalan
  • Perkhidmatan Unit Makmal Klinik Kesihatan Penampang merangkumi seksyen Kajidarah, Kimiahayat, Urinalysis, Parasitology dan Serology dalam membantu pengamal perubatan dalam pendiagnosan dan monitoring rawatan pesakit.
  • Visi
   • Menyediakan perkhidmatan unit makmal yang cekap, tepat dan berinovasi berlandaskan sistem kualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan.
  • Misi
   • Perkhidmatan unit makmal akan menjadi satu perkhidmatan yang cemerlang menggunakan teknologi yang sesuai, terkini dengan anggota yang berilmu, berjiwa murni, peka terhadap keperluan pelanggan berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan serta profesionalisma demi kecemerlangan rawatan pesakit.
  • Fungsi
   • Menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang Kajidarah, Kimiahayat,Urinalysis, Parasitology dan Serology.
  • Nilai-nilai murni
   • Kualiti
   • Teliti
   • Profesionalisma
   • Kerja berpasukan
   • Perkhidmatan penyayang
   • Jujur dan ikhlas
   • Bertanggungjawab
   • Komited
   • Confidentiality
   • Etika

    

  • Carta Organisasi

   Pegawai Kesihatan Kawasan


   Pakar Perubatan Keluarga

    

   Pegawai Perubatan
   Juruteknologi Makmal Perubatan
   Atendan Kesihatan

    

  • Objektif
   • Ketepatan (Timelines)
    • TAT untuk urgent tests seperti FBC dalam masa 30 minit.
    • TAT untuk kes bukan urgent yang dijalankan tiap-tiap hari akan siap dalam masa 1 jam seperti ESR & Sputum AFB.
    • Ujian berkala dalam satu minggu seperti VDRL.
   • Kecekapan
    • Semua anggota mencapai tahap 90 % dalam ujian kecekapan (Proficiency testing).
   • Accuracy (Ketepatan)
    • Menentukan semua keputusan ujian dalam julat 95 % confidence level.
    • Zero defect dalam perkhidmatan.
   • Piagam Pelanggan
    • Setiap pelanggan akan dilayan secara sopan, professional dan prihatin.
    • Setiap pelanggan akan diberi penjelasan mengenai ujian jika perlu.
    • Setiap specimen akan dikendali dan diuji mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
    • Ujian-ujian segera akan dilakukan serta-merta mengikut piawaian yang ditetapkan.
    • Semua maklumat pelanggan adalah sulit.
   • Skop Perkhidmatan
    • Merangkumi perkhidmatan analisis Kajidarah, Kimiahayat, Urinalysis, Parasitology dan Serology.
   • Ujian-ujian yang tidak dapat dilakukan akan dirujuk ke Hospital / Institusi lain mengikut prosedur yang ditetapkan.
  • Waktu Perkhidmatan
   • Waktu kerja
    • Isnin - Khamis : 8.00 pgi 01.00 tgh

     : 2.00 ptg 04.30 ptg
    • Jumaat : 8.00 pgi 11.30 pgi

     : 2.00 ptg 04.30 ptg
    • Sabtu : 8.00 pgi 12.50 tgh
  • Permohonan Ujian
   • Permohonan ujian adalah menggunakan borang
    • Borang BSMP
    • Borang Sputum AFB
    • Borang Kimiahayat
    • Borang Bacteriology
    • Borang Ujian pengesahan kekurangan G6PD
    • Borang permintaan ujian Parasitology
    • Borang Urinalysis
    • Borang Haematology
    • Borang Serology
    • Borang PER- PAT 301
   • Borang permohonan hendaklah diisi dengan maklumat yang lengkap, jelas dan ditandatangani oleh Pegawai Perubatan, Pembantu Perubatan dan Jururawat Terlatih.
   • Ujian-ujian khas yang ditetapkan hanya boleh dipohon oleh Pegawai Perubatan dan seringkali temujanji dikehendaki.
  • Bekas Specimen
   • Bekas specimen dipohon dari stor pejabat kesihatan kawasan Kota-Kinabalu
   • Spesifikasi kesesuaian ditentukan oleh unit makmal klinik kesihatan Penampang.
  • Specimen / Sampel
   • Hendaklah diambil dan dihantar ke unit makmal klinik kesihatan Penampang.
  • Keputusan Ujian
   • Semua keputusan ujian akan disahkan oleh pegawai yang Dipertanggungjawab
   • Keputusan ujian SEGERA diberitahu melalui telefon atau diberi kepada anggota yang menunggu
   • Semua keputusan ujian direkodkan dan satu salinan yang dicetak untuk diedarkan kepada pemohon
   • Keputusan dari Makmal / Institusi / Hospital rujukan akan direkod dan dimajukan kepada pemohon
  • Pengurusan Sumber
   • Dengan sumber yang mencukupi, perkhidmatan yang berkualiti akan disediakan
    • Anggota Mencukupi
     • Kepakaran
     • Kemahiran
     • Kelayakan
     • Disiplin
    • Peralatan : Manual
     • Sediaada / berfungsi dengan baik
    • Bahan uji
     • Mencukupi
     • Tidak luput
  • Program Jaminan Kualiti
   • Perkhidmatan unit Makmal Klinik Kesihatan Penampang mengamalkan program jaminan kualiti supaya keputusan yang dikeluarkan adalah berkualiti. Program jaminan kualiti yang dipraktikan merangkumi
    • Semua dokumen berkenaan polisi dan prosedur akan disediakan untuk rujukan semua lapisan kakitangan.
    • Pendidikan berterusan akan diberi kepada semua petugas dan didokumenkan.
    • Program kawalan kualiti untuk peralatan (Installation, Commission, Calibration, dan Maintenance) akan dijalankan mengikut prosedur kualiti yang ditetapkan
    • Program kualiti berterusan
     • Kawalan mutu dalaman
     • Kawalan mutu luaran
     • Kajian kepuasan pelanggan
  • Keselamatan
   • Langkah-langkah keselamatan adalah mengikut akta OSHA
   • Pemantauan Jawatankuasa Keselamatan Jabatan Patologi.

     


Borang Pesanan Maklumat

Isi maklumat yang diperlukan dan sila berikan butiran anda:


Nama
Pangkat
Syarikat
Alamat
E-mail
Telefon

 

Hantar email ke ssslayerrr@yahoo.com dengan soalan atau komen mengenai halaman web ini.
Modifikasi terakhir: 09/06/05

Hit Counter